Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden


 1. Definities

Aanbod: het product –en dienstenaanbod van de aangesloten cateringbedrijven dat door de klant via het Platform bij het cateringbedrijf kan worden besteld.

Bestelling: een bestelling van de klant via het platform bij het cateringbedrijf van het door de klant geselecteerde aanbod.

Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een bestelling plaats via het platform.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de klant en het cateringbedrijf met betrekking tot een bestelling en de bezorging van de bestelling.

Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van Zakelijkbezorgd.nl en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de service beschikbaar wordt gemaakt.

Cateringbedrijf: een bedrijf dat maaltijden, dranken en aanverwante artikelen bereidt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van overeenkomsten het platform gebruikt.

Cateringbedrijf informatie: de informatie van het cateringbedrijf met betrekking tot, onder andere, bedrijfs -en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod (maaltijden, bijgerechten, opties en dranken), prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.

Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Zakelijkbezorgd.nl worden aangeboden aan de klant, onder meer bestaande uit het publiceren van het aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van overeenkomsten, het opstellen van maatwerk offertes, het doorsturen van bestellingen naar het relevante cateringbedrijf en de verzorging van de klantfacturatie.

Zakelijkbezorgd.nl: Zakelijkbezorgd.nl handelend namens T.J.A. Krebber.

2. Identiteit van Zakelijkbezorgd.nl

Zakelijkbezorgd.nl

Oosterdorpsstraat 104
3871 AG Hoevelaken
KvK:73289264
BTW-nr: NL172186626B02
Email:info@zakelijkbezorgd.nl
Tel: 06-11267947 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur)

3. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden klanten zijn slechts van toepassing op de service. Zakkelijkbezorgd.nl is niet verantwoordelijk voor het aanbod. Op het aanbod zijn daarnaast, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van het cateringbedrijf van toepassing.
 2. De Klant gaat door middel van het plaatsen van een bestelling direct een overeenkomst met het cateringbedrijf aan voor de levering van het door de klant geselecteerde aanbod. De klant is gebonden aan de bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door het cateringbedrijf op grond van artikel 6 hieronder.

4. Het aanbod

 1. Zakelijkbezorgd.nl publiceert het aanbod namens de cateringbedrijven op het platform, overeenkomstig de door de cateringbedrijven aangeleverde cateringinformatie. Zakelijkbezorgd.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het aanbod en van de cateringbedrijf informatie op het platform. Het cateringbedrijf kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als een klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen met Zakelijkbezorgd.nl voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst.
 2. Zakelijkbezorgd.nl geeft alle cateringbedrijf informatie zodanig weer, dat voor de klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 3. Zakelijkbezorgd.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het platform.

5. De Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de bestelling definitief maakt door het klikken op de knop ‘Bestelling Plaatsen’ tijdens het proces van het plaatsen van een bestelling via het platform.
 2. Na ontvangst van de bestelling, zal Zakelijkbezorgd.nl de bestelling elektronisch aan de klant bevestigen.
 3. Na ontvangst van de bestelling zal zakelijkbezorgd.nl de bestelling elektronisch aan het desbetreffende cateringbedrijf bevestigen.
 4. De overeenkomst kan alleen door het cateringbedrijf worden uitgevoerd als de klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de bestelling. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Zakelijkbezorgd.nl te melden.
 5. In verband met informatie over de status van zijn bestelling, dient de klant na het plaatsen van de bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de bestelling) bereikbaar te zijn voor zowel het cateringbedrijf als Zakelijkbezorgd.nl.
 6. Indien de klant kiest voor bezorging van de bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de klant aangegeven bezorgadres om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen.
 7. Zakelijkbezorgd.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

6. Ontbinding van de overeenkomst en annulering van de bestelling

 1. In verband met de bederfelijkheid van het aanbod geldt dat de klant geen recht heeft om de overeenkomst te ontbinden, korter dan 12 uur vóór de geplande levering. Bestellingen kunnen niet door de Klant bij het cateringbedrijf worden geannuleerd. Annulering van de bestelling door de klant bij Zakelijkbezorgd.nl is slechts mogelijk indien Zakelijkbezorgd.nl expliciet aangeeft dat annulering van de bestelling door de klant mogelijk is.
 2. Het cateringbedrijf heeft het recht de bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het aanbod niet meer beschikbaar is, de klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.
 3. Indien de klant een valse bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, betalingsachterstand of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de overeenkomst niet nakomt, dan kan Zakelijkbezorgd.nl besluiten om toekomstige bestellingen van de betreffende klant te weigeren.
 4. Zakelijkbezorgd.nl heeft het recht om namens het cateringbedrijf bestellingen te weigeren en overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de bestelling of de contactgegevens. Indien Zakelijkbezorgd.nl een bestelling annuleert die al betaald is, dan zal Zakelijkbezorgd.nl dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de klant schijnbaar valse of frauduleuze bestellingen plaatst, dan kan Zakelijkbezorgd.nl hiervan aangifte doen bij de politie.

7. Betaling

 1. Op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden klanten, is de klant verplicht om Zakelijkbezorgd.nl te betalen voor de bestelling. Door de klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door facturen te betalen die de klant via het platform van Zakelijkbezorgd.nl ontvangt.
 2. Behoudens het bepaalde in artikel 6.4, van deze Algemene Voorwaarden klanten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.
 3. Het cateringbedrijf heeft Zakelijkbezorgd.nl geautoriseerd om namens het cateringbedrijf de online betaling van de klant in ontvangst te nemen.

8. Klachtenregeling

 1. Klachten van de klant over het aanbod, de bestelling of de uitvoering van de overeenkomst, dienen bij Zakelijkbezorgd.nl te worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijkheid voor het aanbod van het cateringbedrijf en de uitvoering van de overeenkomst ligt bij het cateringbedrijf. Zakelijkbezorgd.nl kan alleen een bemiddelende rol aannemen.
 2. Als de Klant een klacht heeft over de service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van Zakelijkbezorgd.nl op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden klanten aangegeven contactadres.
 3. Nadat de klacht door Zakelijkbezorgd.nl is ontvangen zal Zakelijkbezorgd.nl zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Zakelijkbezorgd.nl streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.
 4. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Zakelijkbezorgd.nl. Het e-mailadres van Zakelijkbezorgd.nl is info@zakelijkbezorgd.nl.